Het verhaal van een organisatie

Iedere film vertelt een verhaal en het geheim van een goed verhaal is dat het verloopt volgens een vast stramien. Van dit grondbeginsel maak ik gebruik wanneer ik zelf videofilms maak, maar je kunt het model van een goed verhaal ook toepassen op de ontwikkeling van een organisatie.

In welke fase van een verhaal zit de organisatie? Wat maakt dat mensen in beweging komen? Welke belemmeringen ervaren ze en hoe gaan ze die overwinnen? Welke dilemma’s zijn er? Op welke kwaliteiten kunnen ze terugvallen? Waartoe leidt het verhaal?

Ik doe onderzoek, maak de verhalen helder en diep ze uit. Vervolgens bedenk ik een aanpak die een ontwikkeling helpt te vergemakkelijken.

error: