Inspiratie workshops

De kracht van anders kijken (dagdeel of dag)

Stel je staat je met team voor een verandering, je wilt het teamgevoel versterken bij de start van een project of hete hangijzers bespreekbaar maken. En je zoekt iemand die jullie daarbij kan begeleiden. Dan zou deze workshop iets kunnen zijn. Hoe gaat het in zijn werk?

Aan hand van fragmenten uit speelfilms en/of documentaires voer je onder mijn begeleiding een dialoog in je team. Op basis van een voorbereidend gesprek heb ik specifiek voor een thema fragmenten uit bestaande speelfilms en of documentaires geknipt. Aan de hand van die fragmenten maken we een gesprek los over perspectief en referentiekaders. Je kent het wel als je naar een film kijkt en daar met anderen over praat: ieder heeft zijn eigen gezichtspunt: wat zie je, wat voel je, wat betekent het voor je?

 Afhankelijk van het doel van de interventie kunnen we meer of minder de diepte in. Hoe kun je wat je in de film ziet vertalen naar het dagelijks werk? Wat staat jullie te doen? Deze workshop geeft op een veilige en tegelijk inspirerende manier antwoord op deze vragen.

Maak de Verbinding (dagdeel)

Stel je wilt elkaar beter leren kennen en dat op een ontspannen manier doen. Als ervaren portretfotograaf maak ik dagelijks mee wat een interessant psychologisch proces het maken van een portret in feite is. Die ervaringen heb ik verwerkt in deze workshop.

Deelnemers maken portretfoto’s van elkaar en ervaren wat het is om leiding te nemen als de ander zich ongemakkelijk voelt (want dat is 9 van de 10 keer het geval). Ze moeten leren luisteren – zowel verbaal als non-verbaal – en daarmee positief sturen. Het is een oefening in feedback geven en je te laten leiden door een ander. Controle loslaten of juist de regie nemen? Over de as van de oefening gaan we in gesprek over hoe dit zich vertaalt naar werk. En aan het eind heb je ook nog eens bijzondere portretfoto’s!

error: